(english below)

Ken je dat? Je probeert gezondere keuzes te gaan maken en wil iets minder alcohol gaan drinken, minder toegevoegde suikers gaan eten of juist meer groenten en fruit.

Het lukt je best wel goed en dat geeft een heel positief gevoel.

Maar dan ga je eten bij familie. Ze weten dat je wat gezonder bent gaan eten, maar ze blijven desondanks maar aandringen. “Deze taart heb ik zelf gemaakt, aah toe nou, een stukje kan toch wel?” 

In sommige gevallen worden ze zelfs verontwaardigt of boos op je “Nou gezellig hoor, heb ik me daarom zo uitgesloofd?!” Of ze zeuren net zo lang tot je maar weer voor de bijl gaat en het toch maar op eet, alleen om hun geen rot gevoel te geven.

Ik was ooit eens met een vriendin in een club, zij wilde geen alcohol drinken. Ik vond het heel goed van haar, maar toen bood een jongen die we kennen ons een drankje aan, en toen ze “Spa blauw” zei, keek hij haar aan met opgetrokken wenkbrauw. Even later kwam hij terug met drankjes, en na het nemen van een slok spuugde mijn vriendin het meteen weer uit. Een vol glas wodka in een water glas. Grappig hoor.. hahaha NOT pfffft

Je mag best een glas wijn of een stuk taart, heerlijk juist! Maar graag wanneer en waar jij dat wilt, en niet voor een ander.

Waarom doen mensen het?

Veel mensen associeren alcohol of lekkernijen met gezelligheid, vooral op feestdagen en speciale gelegenheden. Als je niet meedoet, ben je een spelbreker, niet gezellig, je plaatst je buiten de groep, je doet niet mee.

Sommige mensen houden er van om anderen te verwennen. Daar scheppen ze enorm plezier in. Wat een teleurstelling als je deze gift niet wilt accepteren. Een slap in the face!

Er zijn ook mensen die eigenlijk zelf gezonder zouden willen gaan leven, maar het lukt ze nog niet om de stap te nemen in de juiste richting. Grote kans dat ze eten in twee categorieen hebben opgedeeld: goed en slecht eten. Lekker stout zijn en een speciale gelegenheid hebben om “verboden voedsel” te eten is iets waar ze zich op verheugen, het “mag eindelijk vanavond” en ze zoeken in jou een bondgenoot. 

Als jij vervolgens weigert het ongezonde voedsel te eten, zijn ze niet alleen teleurgesteld dat je niet meedoet, ze voelen zich bekritiseert over hun eigen ongezonde gedrag, of in de steek gelaten. 

Wat kan je doen om deze “pushers” te ontwijken, en er voor te zorgen dat je doet wat jij zelf wilt en waar je zelf blij van wordt, zonder te people pleasen an alles wat men wil dat je inneemt weg te werken, waar je later spijt van krijgt? 

Hieronder wat tips voor je:

Kondig het van te voren aan

Als je voor aanvang even belt en verteld dat je geen alcohol of een toetje eet en dat je aan de lijn bent, geef je de mensen waar je heen gaat gelegenheid om iets gezonds klaar te maken (dan zijn ze heel lief) en zijn ze minder teleurgesteld als je weigert, ze weten het immers al. Dit scheelt een hoop.

Vraag om hulp

Door om hulp te vragen, geef je mensen weer iets van controlegevoel en betrek je ze bij je proces. Zo plaats je jezelf weer in de groep. Niet alle pushers staan hier voor open, maar het is te proberen, en je geeft mensen de gelegenheid om te helpen i.p.v om tegen te werken. Er zou zomaar iets moois uit kunnen komen!

Zeg “nee”

Leer “nee” zeggen en laat een stilte vallen (dat kan best spannend zijn) 

Als ze door zeuren, verander dan het onderwerp.

Waarom die stilte? 

Argumenten zoals bijvoorbeeld: “ik heb al gegeten” of “ik lust dat niet”, zwakken af. Ze geven vaak juist opening tot discussie en zorgen voor tegen argumenten. Dit is ook vaak een moment waarop  je je genoodzaakt voelt om een smoes te verzinnen om er van af te zijn, en die ander voelt dat waarschijnlijk aan.

Wil je toch iets zeggen? Zeg dan de waarheid: “Ik heb geen zin” of “ik wil niet” , daar is weinig tegen in te brengen.

Als je vertelt dat je wilt afvallen, is dit vaak een opening voor antwoorden als “je bent toch helemaal niet dik?” Of “een keertje kan toch wel?” Of “morgen kan je toch weer gezond eten?!”

Hoe meer discussie, hoe vermoeiender en vervelender het voor jou wordt.

Vertel wat voor gevoel het je geeft

Laten we voorop stellen dat het gedragvan de ander goede bedoelt is. Als je ze vertelt dat je je er heel ongemakkelijk bij voelt en je het gevoel hebt dat je niet kan weigeren, dan heb je grote kans dat ze zich helemaal niet beseffen dat het zo over komt. 

Als niks anders helpt

Zijn het geen food pushers, maar food terroristen, en zie je geen andere keuze?

Ze bestaan: mensen waar gewoonweg niks tegenin te brengen is. Ze accepteren geen nee. Je zal en moet het opeten

Hier zit niks anders op dan wat schijnheilig gedoe: dan maar dat glas wijn in de plant gooien als ze even de andere kant op kijken, die taart aan de hond geven onder de tafel, het bordje in de keuken zetten en ze complimenteren met het eten, en laten we sowieso afspreken dat dat de laatste keer is dat je daar gaat eten;-)

Succes!

Ik hoor graag van je of je hier ervaring mee hebt en wat jij in zo’n geval doet of zegt

————————————

You try to make healthier choices and want to drink a little less alcohol, eat less added sugars or more vegetables and fruit. Sounds familiar?

You manage quite well and that gives a very positive feeling.

But then you go to your family for dinner. They know you want to eat a healthier, but they still insist you eat their fatty foods. “I made this cake myself, come on, one piece won’t do no harm, right?”

In some cases they even become indignant or angry with you. “I went out of my way to cook this for you, it took me hours!” Or they whine until you give in and eat it anyway, just to make sure they don’t feel bad and get it over with.

Once I was in a club with a friend, she didn’t want to drink alcohol. I thought it was very good of her, but then a guy we know offered us a drink, and when she said “water, please”, he looked at her with a raised eyebrow. Moments later he came back with drinks, and after taking a sip my girlfriend immediately spit it out again. A full glass of vodka in a water glass. Funny .. hahaha NOT pfffft

Yes, you can have a glass of wine or a piece of cake, it’s delicious! But preferably when and where you want it, and not to keep someone else from nagging at you.

Why do people do it?

Many people associate alcohol or treats with socializing, especially on holidays and special occasions. If you don’t participate, you are a party pooper, not fun, you don’t participate.

Some people like to spoil others. They take great pleasure in that. They get very disappointed if you don’t want to accept this treat from them.

There are people who would actually like to live a healthier lifestyle themselves, but they are not yet able to take the step in the right direction. Chances are they divide food into two categories: good and bad food. Being naughty and having a special opportunity to eat “forbidden foods” is something they look forward to, it “is finally allowed tonight” and they look for an ally in you.

If you refuse to eat the unhealthy food with them, not only are they disappointed that you don’t participate, they feel criticized for their own unhealthy behavior, or even abandoned.

What can you do to avoid these “pushers”, and to make sure that you do what you want and what makes you happy, without pleasing people and getting rid of everything they want you to eat or drink, where you might regret it later?

Below are some tips for you:

Announce it in advance

If you call before the dinner date, and tell them that you do not want to have alcohol or a dessert and that you are on a healthy diet, you give the people the opportunity to prepare something healthy instead(then they are very sweet) and they are less disappointed if you refuse, they already know what’s coming. This makes a big difference.

Ask for help

By asking for help, you give people a sense of control again and involve them in your process. This way you put yourself back in the group. Not all pushers are open to this, but you can try it out, and you give people the opportunity to help instead of to work against your goal. Something beautiful could happen!

Say “no”

Learn to say “no” and let a silence fall after saying it(that can be exciting).

If they keep whining, change the topic.

Why that silence?

Arguments such as, for example, “I’ve already eaten” or “I don’t like that”, diminish the force of the word “no”. On the contrary, they often open up to discussion and provide arguments against. This is also often a time when you feel compelled to make up an excuse to get rid of it, and the other person probably senses it.

Do you want to say something? Then tell the truth: “I don’t feel like” or “I don’t want to”, there is little to argue about not wanting something.

If you say that you want to lose weight, this is often an opening for answers such as “you are not fat at all!” Or “one little piece of cake won’t hurt you” Or “tomorrow you can eat healthy again!”

The more discussion, the more tiring and annoying it becomes for you.

Tell them how it makes you feel

First, let’s say that the other person’s behavior is well-intended. If you tell them that it makes you feel very uncomfortable and you feel like you can’t refuse, then chances are they don’t realize it is coming across that way.

If nothing else helps

Are they not food pushers, but food pushing terrorists, and don’t you see any other choice?

They exist: people who simply cannot be argued against. They don’t take no. You will and shall eat what they want and do as they say.

There’s nothing else to do but some hypocritical stuff: just throw that glass of wine in the plant when they look the other way, give that cake to the dog under the table, put the plate in the kitchen and compliment them on the food without eating it, and let’s agree that that is the last time you will eat there 😉

Good luck!

I would like to hear from you if you have experience with this and what you do or say in such a case

Geen tijd om te koken

Heb je het zo druk? En kies je daarom voor kant-en klaar maaltijden of het bestellen van afhaal maaltijden?

Het kan heerlijk zijn, en geniet er vooral van, maar doe het niet te vaak als je op de lijn wilt letten. 

Afhaal- en kant en klaarmaaltijden zitten doorgaans vol vet, zout en suiker om ze lekkerder te maken. Ze bevatten meestal weinig vezels of groenten. 

Bovendien zijn de porties vaak heel groot, waardoor je sneller de neiging hebt om er teveel van te eten. 

Hieronder wat tips en links om hier wat inzicht in te krijgen, en er beter mee om te gaan!

Wat voor gezonde keuzes kan je maken als je eten bestelt?

Het is best moeilijk om een gezonde keuze te maken als je eten besteld, maar het kan gelukkig wel:

-Kies voor een restaurant dat zich richt op gezonde maaltijden, zoals bijvoorbeeld Sla of de Japanse keuken. Let er echter op dat je frituur, sauzen met veel vet en suiker, of maaltijden gebaseerd op een koolhydraatbron (pasta, pizza of paella) vermijd. Kies voor maaltijden met veel groenten, dan zit je meestal wel goed.

-Maak een keuze: Hamburgers met friet en een shake is wel heel veel calorieën. Kies een van de drie die je het liefste wilt. Je kan kiezen voor een “naked burger” bijvoorbeeld (zonder broodje, maar met sla), dat scheelt enorm in calorieën.

Situaties die er voor zorgen dat je sneller eten besteld of kant- en klaar maaltijden haalt

Het bestellen van eten gebeurt vaak in een paar situaties:

-Te druk 

Je bent enorm hard aan het werk en bent uitgeput, hierdoor ben je te moe om een gezonde keuze te maken voor jezelf. Ook kan het zijn dat je te veel van jezelf hebt gevraagd, jezelf voorbij bent gelopen tijdens deze drukte. Je voelt de behoefte om jezelf te verwennen. Je wilt niets meer moeten, want je moet al zoveel, nu wil je ontspannen en er klaar mee zijn.

De oplossing hiervoor is plannen. Plan van te voren je maaltijd. Doe het de avond van te voren. Zorg dat je alles in huis hebt. Bereid een maaltijd voor, snijd al vast iets bijvoorbeeld, zorg er voor dat je heel weinig meer hoeft te doen om het eten op de drukke dag klaar te maken. Alleen maar opwarmen en klaar is kees!

Zorg er voor dat je het lekker maakt. Google gezonde recepten die je ook lekker vindt. Het koken kan een hele ontspannende bezigheid zijn op zich, die je afleidt van de drukte van de dag. Dit is niet meteen zo, voor mensen die nooit koken, maar na een paar keer zal het wennen en je zal het misschien nog leuk gaan vinden ook!

-Te veel honger

Doorgaans is de avond het moment waarop mensen het vaakst overeten of snacken en keuzes maken waar ze laten spijt van hebben. Hierover zal ik in de toekomst nog meer tips geven in blogs. 

Wie het heel druk heeft overdag, vergeet soms genoeg te eten, en dit resulteert in te veel eten in de avond. Als je druk in je hoofd bent, maak je nauwelijks contact met je lichaam, hoe je je voelt.

Let er op dat je elke 3 uur iets eet, zodat je in de avond niet streft van de honger en voor 3 personen gaat eten. Eet je lunch tussen 12:00-13:00 en eet je avondeten pas tussen 19:00-20:00, dan zit daar dus veel te veel tijd tussen. Als je om een uur of 16:00 een gezonde eiwitrijke snack neemt, ben je in de avond minder uitgehongerd en kan je ook beter maat houden of keuzes maken die belangrijk voor je zijn en waar je achteraf geen spijt van hebt. 

Let op de porties die je klaarmaakt, of die je besteld. Niet te veel: wat je niet kooKt kan je niet opeten, en wat je niet kooPt ook niet. 

Kies gezonde variaties van je favoriete gerechten

Wat is je lievelings eten?

Ga op zoek naar gezonde variaties hierop met minder zout, vet en suiker. Je kunt vaak ongelooflijk veel vinden op Pinterest, Instagram en Google! 

Kies bijvoorbeeld in plaats van witte pasta voor volkoren pasta, dat zit vol vezels, zodat je je sneller vol voelt. Kies rode sauzen in plaats van witte, het scheelt vaak in vet. En kies altijd voor groenten!

Sommige dingen gaan wel erg ver, zoals ik laatst iemand hoorde vertellen over courgette brownies zonder suiker, daar wordt niemand blij van ;-).

Interessante links over kant- en klaarmaaltijden

Ik vond onderstaande interessante links over kant en klaar maaltijden, en hoe je weet of je een gezonde keuze maakt:

Het voedingscentrum geeft je meer info over waar je op kunt letten als je een kant- en klaar maaltijd wilt kiezen.

I am a foodie geeft info over de slanke/gezondere keuze bij kant- en klaarmaaltijden en vergelijkt opties uit de supermarkt:

Schokkend dat er maar 1 aan de eisen voldoet; scampi fresh lime.

Die klinkt overigens best lekker gelukkig..

Zoals je leest, bevat geen enkele maaltijd genoeg groenten, zorg er dus voor dat je er altijd zelf wat groenten of rauwkost bij eet.

Supermarkt salades

Let ook op de misleidende “gezonde” salades in de supermarkt. De dressings zitten vol suiker en ze zijn vaak mega hoog in calorieën en vet/zout, zelfs die met gegrilde groenten, het is even schrikken als je ziet hoeveel calorieën daar in zit. Fit beauty zet alle supermarktsalades op een rijtje en vergelijkt ze. welke is het gezondst?

Pizza

Pizza is van de kant- en klaar maaltijden favoriet. Dit is echter een hele ongezonde keuze, want pizza bevat nauwelijks vezels, heel veel zout en vet (kaas is basically zout en vet, verder zit er nauwelijks wat in) en bevat nauwelijks voedingsstoffen. Mocht je toch een pizza willen eten, neem dan liever een volkoren vegetarische variant, als je samen eet: neem ieder de helft en maak er een salade bij, zodat je nog wat vitamines en vezels binnenkrijgt.

Fit beauty vergelijkt de diepvries pizza’s uit de supermarkt.

Welke maaltijden zijn onweerstaanbaar voor jou? Laat het me weten! Ik heb wellicht een tip voor je om er een gezonde variatie van te maken!

Veel succes van Sita

Foto: Bich Tran

(English below)

Plannen

“A goal without a plan is just a wish.” ― Antoine de Saint-Exupéry, writer and pioneering aviator

Daar ben ik weer met een nieuw onderwerp; het plannen van dingen die voor jou belangrijk zijn. En ik heb ook nog wat bruikbare tips voor je!

Ken je dat? Je bent ergens druk mee bezig, je werk of iets anders dat af moet, en voor je het weet zijn er uren verstreken. Je had nog zo veel willen doen; opruimen, een vriend bellen, trainen, en je had boodschappen willen doen om gezond te gaan koken. Maar nu is het al laat en je sterft van de honger, dus bel je maar weer eens Thuisbezorgd en daarna plof je op de bank, het komt morgen wel…

En voor je het weet zijn er maanden verstreken en is er nauwelijks iets veranderd. En je wilde zo graag gezonder gaan leven, what happened?

Concretiseer alles op je lijstje

Maak een to do lijstje en maak alles op je lijstje concreet. Denk bijvoorbeeld na over hoe lang een activiteit duurt en krijg je het wel af als je er nu aan begint? Als je weet dat je iets niet afkrijgt, van te voren, dan geeft het geen gevoel van incompetentie of teleurstelling als je halverwege moet stoppen. Je weet wat je kunt verwachten.

Heb je al bedacht wat er mis kan gaan, of welke mensen je nodig hebt om deze taak te vervullen? Dit zijn zaken die belangrijk zijn bij het maken van een planning. En in sommige gevallen is het beter om bepaalde dingen morgen te doen. Dit geeft je rust. 

Wat is de reden dat je iets wil? Wil je het echt graag? Wat betekent het voor je? Ik hoor wel eens mensen die moeten gaan sporten, omdat hun man vindt dat ze moeten afvallen. Dan ligt de motivatie niet bij hunzelf. Behalve dat dit een nare situatie is voor deze mensen, hangt de slagingskans er van af, of ze het ook echt zélf willen. En wat mij betreft kan zo’n man de zenuwen krijgen, maar dit even te zijde 😉

De kracht van herhaling

Als je aan iets nieuws begint, dan kost het veel tijd voordat het echt nieuw gedrag is.

Neem bijvoorbeeld tanden flossen. Ik doe dit altijd na het ontbijt. Maar als ik een keer haast heb en het oversla, dan mis ik echt dat ik het niet gedaan heb. Dat komt omdat ik een vast tijdstip heb voor de activiteit tanden flossen. Dit maakt dat ik het mis als ik het oversla en het bijna automatisch doe, zonder over na te denken. Misschien heb jij zelf ook zoiets in jouw dagelijks leven. Grote kans dat je het elke keer op het zelfde moment van de dag doet, dit helt je om een patroon te krijgen en te behouden

Wanneer is het beste moment voor jou om te gaan sporten? Wanneer word je niet gestoord door iets anders, waardoor je het misschien niet gaat doen? 

Zodra je antwoord hebt op deze vraag, kun je het gaan inplannen. 

Wees reëel, wat is een haalbaar doel, als je kijkt naar hoe je week er uit ziet en hoeveel tijd je hebt? 

Ik hoor wel eens klanten zeggen “ik ga vanaf vandaag elke dag sporten”, terwijl ze dat nooit daarvoor hebben gedaan. Dat is nogal een overgang. Dit voornemen is te extreem, en daardoor niet vol te houden. Bovendien is het helemaal niet nodig, 3 keer per week  sporten is prima. 

Bepaal een gunstig tijdstip en een reële frequentie en je hebt een haalbaar plan. 

Zodra je dit blijft volhouden om regelmatig te doen, ga je nieuw gedrag aanleren.

Wat heeft prioriteit?

Er zweven een aantal dingen in je hoofd rond (of op je tafel) die gedaan moeten worden. Begin vandaag nog met het maken van een lijst van alles wat belangrijk is en moet gebeuren.

Als je een lijst gemaakt hebt met activiteiten die moeten gebeuren of die je wilt doen, zitten er meestal dingen tussen die consequenties hebben als je ze niet doet. Als je die rekening bijvoorbeeld niet betaald, dan krijg je een aanmaning. Dit zorgt er voor dat je dit soort activiteiten wel op tijd kunt volbrengen. Bij dingen zoals sporten ligt het meestal wat anders.

Als je geen zin hebt om te gaan sporten en je stelt het al een paar dagen uit, en je neemt het je wel telkens voor om te gaan doen, dan is de kans groot dat je hierover zelfverwijt hebt. 

Misschien heb je gedachten zoals: “Waarom doe ik het niet?” Of “Wat ben ik toch een nietsnut?” Door dergelijke gedachten krijgt de activiteit sporten een hele zware lading van negativiteit en wordt het steeds moeilijker om te gaan doen. 

Formuleer eens voor jezelf wat het je oplevert als je het wel doet. 

Geloof het of niet; bijna niemand heeft ooit zin om te gaan sporten. Ook die gespierde Instagram kerels met hun kettlebells niet. Sterker nog; tijdens het sporten is het soms ook niet prettig. Maar…. het gevoel als je klaar bent is bij 99,9% van alle mensen trots of positief. En dit motiveert genoeg om er voor te zorgen het wél te doen. Dat kan voor jou ook zo zijn!

Denk er eens over na tegen welke dingen van je to do lijstje je het meest op ziet. Welke dingen schuif je het vaakst voor je uit?

Begin met het vervelendste van je lijst, en je zult je ontzettend opgelucht voelen als het klaar is, je zal positieve gedachten hebben en vertrouwen in je eigen gedrag, “yes, ik kan het wél!”

Plan daarom je workouts zo vroeg mogelijk op de dag, get it over with, het sporten zelf, maar ook het feit dat je gedaan hebt wat je je hebt voorgenomen zorgt voor een positief gevoel de hele dag door.

Stop met multitasken

Als je te veel tegelijk doet, of ergens mee bezig bent en er komt wat tussen door, slaan de stoppen door. Er is niks vermoeiender dan multitasken. Het is een van de grootste veroorzakers van stress. Doe meerdere dingen tegelijk en je doet alles halfslachtig. 

Zet je telefoon op stil, laat ze maar even wachten en focus je op waar je mee bezig bent. Het geeft ongelooflijk veel rust om hier mee te stoppen. Je hoeft niet 24 uur per dag bereikbaar te zijn en je hoeft ook niet meteen te antwoorden. Het kan wachten!

Beloon jezef

Een nieuwe gewoonte aanleren kost veel tijd, veel herhaling en het zal de grootste kans van slagen hebben als je het consequent inplant op een voor jou gunstig moment op je dag en er steeds energie aan schenkt en mee bezig bent. 

En als je het doet, geef jezelf dan een denkbeeldig schouderklopje. Als je een maand hebt volbracht, mag je jezelf echt een beloning geven. Bedenk iets wat een goede beloning voor jezelf is. Maar ook na 3 maanden, 6 maanden en na een jaar. Het kost moeite en het is geweldig als het je lukt!

Veel succes!

Ik hoor graag over jouw ervaringen, maar ook als je nog meer handige tips hebt, laat het me weten!

Sita

————

Photo: Bich Tran

Planning ahead

“A goal without a plan is just a wish.” – Antoine de Saint-Exupéry, writer and pioneering aviator

Here I am again with a new topic; planning things that are important to you. I have some useful tips for you!

Do you recognise this situation? You are working on something, something that needs to be done, and before you know it, hours have passed. You wanted to do so much more; cleaning up, calling a friend, working out, and you wanted to do some shopping to cook healthy. But now it is already late and you are starving, so you order take out and lay on the couch, “I will do it tomorrow” …

And before you know it months have passed and hardly anything has changed. And you wanted so badly to live a healthier life, what happened?

Make everything specific on your list

Make a to do list and think about each thing on your list. For example: how long does an activity last and can you finish it if you start it now? If you know in advance that you will not be able to finish something, then there is no feeling of incompetence or disappointment if you have to stop halfway through. You know what to expect.

Have you figured out what could go wrong or what people you need to fulfill this task? These are things that are important when making a list. And in some cases it is better to do certain things tomorrow. This gives you peace of mind.

What is the reason you want something? Do you really want it? What does it mean to you? I sometimes meet people who have to exercise because their husbands think they should lose weight. Then the motivation is not their own. Besides the fact that this is a bad situation for these people, the chance of success depends on whether they really want it themselves. And as far as I am concerned, that husband is a jerk! 😉

The power of repetition

When you start something new, it takes a lot of time before it is new behavior.

Take flossing teeth, for example. I always do this after breakfast. But if I’m in a hurry and skip it, I really miss that I didn’t. That’s because I have a fixed time for the flossing activity. This makes me miss it if I skip it and do it almost automatically, without thinking about it. Maybe you yourself have something like this in your daily life. There is a good chance that you do it at the same time of the day every time, this will help you to get and maintain a behaviour-pattern

When is the best time for you to exercise? When will you not be bothered by something else that might prevent you from doing it?

Once you have the answer to this question, you can start planning it.

Be realistic, what is an attainable goal, when you look at what your week looks like and how much time you have?

I sometimes hear customers say “I’m going to exercise every day from today”, even though they never did before. That is quite a transition. This intention is too extreme and therefore cannot be sustained. Moreover, it is not necessary at all, exercising 3 times a week is fine.

Set a favorable time and a realistic frequency and you have an achievable plan.

As soon as you continue to do this regularly, you will learn new behavior.

What has priority?

There are a number of things floating around in your head (or on your table) that need to be done. Start making a list of everything that is important and needs to be done today.

If you have made a list of activities that must be done or that you want to do, there are usually tasks among them that will have consequences if you do not do them. For example, if you do not pay that bill, you will receive an exhortation and it will cost you money. This ensures that you can complete these types of activities on time. With things like sports the circumstances are usually different.

If you don’t feel like exercising and you have been putting it off for a few days, and you always intent to do it, chances are you are feeling guilty about it.

You may have thoughts like, “Why don’t I do it?” Or “What a good-for-nothing am I?” Because of such thoughts, thinking about doing sports, creates a very heavy load of negativity and it becomes increasingly difficult to do it.

Formulate for yourself what it will bring you if you do it.

Believe it or not; hardly anyone ever feels like exercising. Not even those muscular Instagram guys with their kettlebells. In fact; it is sometimes not even pleasant during exercise. But…. the feeling when you are done is proud or positive in 99.9% of all people. And this motivates enough to make sure they do it. That can be the case for you too!

Think about what things on your to do list you most likely want to postpone. What things on that list do you most often procrastinate on?

Start with doing the worst item of your list first, and you’ll feel incredibly relieved when it’s done, you will have positive thoughts and confidence in your own behavior, “yes, I can!”

Therefore, plan your workouts as early as possible in the day, get it over with, the exercise itself, but also the fact that you have done what you intended to do ensures a positive feeling throughout the day.

Stop multitasking

If you do too many things at the same time, or are busy with something and something comes in between, it can drive you crazy. There is nothing more tiring than multitasking. It is one of the biggest causes of stress. Do several things at the same time and you do everything halfheartedly.

Put your phone on silent, let them wait a while and focus on what you are doing. It gives an incredible amount of peace of mind. You don’t have to be available 24 hours a day and you don’t have to answer immediately. It can wait!

Reward yourself

Learning a new habit takes a lot of time, a lot of repetition, and it will have the greatest chance of success if you consistently schedule it at a convenient time of your day and keep actively working on it.

And when you do it, give yourself an imaginary pat on the back. When you have completed a month, you really get to give yourself a reward. Think of something that is a good reward for yourself. But also after 3 months, 6 months and after a year. It takes effort and it’s great if you can!

Good luck!

I would love to hear about your experiences, and if you have any more useful tips, let me know!

Sita

English below!

Laatst heb ik een blog geschreven over het belang van eiwitten eten als je wilt afvallen, omdat eiwitten je langer vol doen voelen en als je geen honger hebt, ben je minder met eten bezig en kan je het op gewicht blijven of gewicht verliezen veel makkelijker volhouden. Vandaag wil ik het hebben over plantaardige eiwitten. 

Veganistische trend

Omdat tegenwoordig veganistisch eten een trend is, en vegetarisch eten al heel lang een trend is, wilde ik het vandaag hebben over plantaardige eiwitten, want dit is een complexer verhaal dan velen denken. Er kunnen, als je niet goed weet wat je doet, vitamine- en andere tekorten ontstaan en dat wil je natuurklijk niet. 

Loop maar eens een bio winkel in, vaak zie je wel wat futloze bleke gezichten om je heen lopen met droge huid. (Okay ik generaliseer een beetje, ik hou nu eenmaal van overdrijven ;-))

Verder wil ik benadrukken dat ik het eten van onbewerkte plantaardige voeding enorm toejuich. Minder milieuschade en minder dierenleed! Je kan heel goed plantaardig eten en gezond zijn. Met onderstaande tips wil ik je graag informeren hoe.

Hoe het niet moet

Ik weet het zelf nog goed uit eigen ervaring; ik werd vegetrariër toen ik een jaar of 18 was en deed did simpelweg door vlees, vis en kip weg te laten uit mijn dieet. Het ging niet zonder slag of stoot want in de eerste week sneakte ik ’s-nachts naar de koelkast om stiekum toch nog een laatste plakje chorizo van mijn vader te pikken uit de koelkast. “Waar ben je mee bezig?” Zei ik tegen mezelf, en daarna stopte ik met vlees eten.

Na een poos werd ik steeds vermoeider en op een gegeven moment kreeg ik steeds bij het opstaan sterren voor mijn ogen. Daarna volgde de appelflauwtes. Ik bleek bloedarmoede te hebben.

Wat je ook heel vaak ziet is dat mensen die stoppen met vlees eten, overstappen op vleesvervangers. Ook dan bouwt je lichaam tekorten op.

Essentiële eiwitten

Eiwitten bestaan uit ketens van aminozuren. Ik zal hier niet te veel de diepte over ingaan, je kunt hier alles over googelen als je meer facts wilt weten. 

Wat belangrijk is om te weten: eiwit in onze voeding kan in totaal 22 verschillende soorten aminozuren bevatten. Hiervan maakt het lichaam er 13 soorten zelf aan. Dit noemen we niet-essentiele eiwitten/aminozuren. De overige 9 soorten krijgt het lichaam uitsluitend binnen via voeding en hier kunnen dus de problemen en tekorten ontstaan. 

De celstructuur van dierlijke voeding lijkt het meeste op onze eigen celstructuur. En dierlijke voeding bevat essentiële eiwitten. Daarom ontwikkelt iemand die dierlijk eet minder snel tekorten dan een veganist. Vegetariërs eten nog wel zuivel en/of eieren; dierlijke voeding dus, en daardoor ontstaan er minder vaak tekorten bij deze mensen.

Plantaardige voeding met een hoge eiwitwaarde op een rijtje gezet per categorie:

Peulvruchten

O.a: sojabonen (ook tofu, tempeh en andere vleesvervangers die soja bevatten), kidneybonen, linzen, zwarte bonen, erwten, tuinbonen, edamame

Noten & zaden

Hennepzaad, zonnebloempitten, pompoenpitten, pida’s, lijnzaad en pistachenoten

Tevens: notenboters en pindakaas. (Ze bevatten wel veel vet, dus als je op gewicht wilt blijven, zorg er voor dat je maximaal 25 gram per dag inneemt.)

Groenten

Spinazie, paksoi, bloemkool, asperges, boerenkool, broccoli, spruitjes, taugé, avocado (avocado’s zijn weer heel hoog in vet, let dus op porties als je op gewicht wilt blijven)

Granen

Havermout, quinoa, amaranth, spelt, volkorenpasta, couscous

Combineren is belangrijk

Ik vertelde het al eerder: als je een stuk vlees vervangt met een vleesvervanger gemaakt van sojabonen, dan eet je dus sjoa=peulvruchten. Peulvruchten zijn inderdaad een plantaardige eiwitbron, zitten super vol vezels en zijn enorm gezond. Maar met alleen peulvruchten krijg je niet een volledig eiwitprofiel binnen en kom je dus essentiële eiwitten te kort.

Kies voor een combinatie van verschillende plantaardige eiwitbronnen, om geen essentiële eiwitten te kort te komen. 

Maak dagelijks een combinatie van plantaardige eiwitbronnen, om geen tekorten te krijgen. Variatie is dus het belangrijkste. Als je als veganist op een dag noten, groenten, granen en peulvruchten eet, zit je dus goed! Dit betekent niet dat je bij elke maaltijd een uitgebreide poke-bowl moet maken met alle categorieën er in vertegenwoordigt, wat wel heerlijk is natuurlijk, maar niet iedereen heeft hier tijd voor. 

Het gaat er om dat je per dag van alles wat binnenkrijgt en er op let dat alle categorieën vertegenwoordigt worden.

Als je bijvoorbeeld in de ochtend en tussen de middag volkoren brood eet met pindakaas, is dat nogal eenzijdig, en zal je in de avond wat meer van de overige categorieën moeten innemen om alle eiwitten en voedingsstoffen binnen te krijgen.

Voorbeeld van gevarieerde plantaardig dagmenu:

Ontbijt

Sojayoghurt met banaan, amandelen en hennepzaad of 

Havermout met bessen, pompoenpitten en gebroken lijnzaad

Lunch

Volkorenbrood met hummus en avocado

Salade met bonen, groeten en zaden

Diner

Volkorenpasta met saus met tofu en salade

Quinoa maaltijdsalade met broccoli 

Kies zoveel mogelijk voor pure onbewerkte producten zonder al teveel toevoegingen en varieer zo veel moglijk per dag. Dan zit je altijd goed! 

Google ook eens “vegan eiwitrijke recepten”, en probeer eens wat nieuws. Pinterest en Instagram staan vol met leuke dingen om te koken.

Veel plezier!


I recently wrote a blog about the importance of eating protein if you want to lose weight, because proteins make you feel full for longer and if you are not hungry, you spend less time thinking about eating and you can maintain your current weight or lose weight much easier. . Today I want to talk about vegetable proteins.

Vegan trend

Since vegan food is a trend these days, and vegetarian food has been a trend for a long time, I wanted to talk about plant proteins today, because this is a more complex story than many think. If you do not know what you are doing, vitamin- and other deficiencies can arise and of course you do not want that. Just walk into an organic store, you often see some lifeless pale faces walking around you with dry skin. (Okay I generalize a bit, but you know what I mean and I’m just a bit of a drama queen ;-))

I would also like to emphasize that I greatly applaud eating unprocessed vegetable food. Less environmental damage and less animal suffering! You can eat plant based very well and be healthy. I would like to inform you how with the tips below.

How not to go about it

I still remember it well from my own experience; I became a vegetarian when I was about 18 years old and did this by simply by eliminating meat, fish and chicken from my diet. It was not without a struggle because in the first week I sneaked into the fridge at night to secretly eat a last slice of chorizo ​​from my fathers fridge. “What are you doing?” I said to myself, and then I stopped eating meat. After a while I got more and more tired and at one point I kept getting stars before my eyes when I got up. Then I started fainting regularly. I turned out to be anemic. What you also see very often is that people who stop eating meat switch to meat substitutes. Even then your body builds up deficiencies.

Essential proteins

Proteins consist of chains of amino acids. I won’t go into too much detail about this, you can google all about this if you want to know more facts. What’s important to know: protein in our diet can contain a total of 22 different types of amino acids. The body makes 13 of these types itself. We call these non-essential proteins / amino acids. The other 9 types are only received by the body through food and this is where problems and deficiencies can arise. The cell structure of animal food is most like our own cell structure. And animal foods contain essential proteins. That is why someone who eats animal foods is less likely to develop deficiencies than a vegan. Vegetarians still eat dairy and / or eggs; animal nutrition, and therefore there are fewer shortages in these people.

Plant foods with a high protein value listed by category:

Legumes

Among others: soybeans (also tofu, tempeh and other meat substitutes that contain soy), kidney beans, lentils, black beans, peas, fava beans, edamame Nuts & seeds Hemp seeds, sunflower seeds, pumpkin seeds, peanuts, linseed (choose the broken type and pay attention to the amount, some will get intestinal complaints otherwise) and pistachios Also: nut butters and peanut butter (note, as pure as possible). (Nuts / nut butters / peanut butter do contain a lot of fat, so if you want to maintain your weight, make sure you take a maximum of 25 grams per day.)

Vegetables

Spinach, bok choy, cauliflower, asparagus, kale, broccoli, Brussels sprouts, bean sprouts, avocado (avocados are very high in fat again, so watch portions if you want to maintain your weight)

Grains

Oatmeal, quinoa, amaranth, spelled, wholemeal pasta, couscous

Combining is important

I told you before: if you replace a piece of meat with a meat substitute made from soybeans, then you eat soy = legumes. Legumes are indeed a vegetable protein source, are super full of fiber and are very healthy. But with only legumes you do not get a complete protein profile and you therefore lack essential proteins.

Choose a combination of different vegetable protein sources, in order not to be short of essential proteins. Make a daily combination of vegetable protein sources to avoid deficiencies. So variation is the most important. If you, as a vegan, eat nuts, vegetables, grains and legumes one day, you’re in the right place! This does not mean that you have to make an elaborate poke-bowl with every meal that represents all categories in it, which is delicious and nutritious of course, but not everyone has time for this. The point is that you consume everything per day and make sure that all categories are represented.

For example, if you eat whole grain bread with peanut butter in the morning and at noon, it is a quite one-sided diet, and you will have to take more of the other categories in the evening to get all the protein and nutrients.

Example of a varied vegetable daily menu:

Breakfast: Soy yogurt with banana, almonds and hemp seed or Oatmeal with berries, pumpkin seeds and broken linseed

Lunch: Whole grain bread with hummus and avocado or a salad with beans, vegetables and seeds

Dinner: Whole wheat pasta with tofu and sauce and salad or Quinoa-salad with broccoli

Choose pure unprocessed products without too many additives as much as possible and vary as much as possible per day. Then you are always doing a good job! Try google “vegan protein-rich recipes”, and try something new. Pinterest and Instagram are full of fun recipes to try out to cook.

Have lots of fun with it!

English below!

Velen van jullie willen graag afvallen of spiermassa opbouwen. Het eten van voldoende  eiwitten is enorm belangrijk en hier wilde ik vandaag wat aandacht aan besteden. 

Wat zijn eiwitten?

Eiwitten zijn. De bouwstenen van het lichaam in je cellen. Ze zorgen tevens voor spierherstel.

Eiwitten in dierlijke voeding: vlees, gevogelte, eieren, vis, shaaldieren, zuivel. 

Eiwitten in plantaardige voeding: peulvruchten, granen, noten & zaden, groene bladgroenten en paddestoelen (over plantaardige eiwitten zal ik binnenkort een apart stuk wijden)

Hoeveel eiwitten heb ik nodig per dag?

Ongeveer 0,8 gram eiwit per kg lichaamsgewicht. Als je heel veel of zwaar traint ietsje meer.

Eet een portie van ongeveer de grootte van je gesloten vuist per keer.

Waarom kunnen eiwitten je helpen als je wilt afvallen?

Eiwitten vertragen de maagontlediging, ze verteren langzaam, en verzadigen hierom enorm. Je zit dus veel langer vol als je eiwitten eet, in tegenstelling tot koolhydraten, die snel verteren, waarna je heel snel weer trek hebt. Ben je ook zo iemand die altijd trek heeft? Dan kan het je zeker helpen om meer eiwitten te gaan eten en hier op te letten.

Kies voor magere eiwit bronnen

Als je wilt afvallen of op gewicht wilt blijven is het belangrijk dat je je eiwitten verstandigt kiest. Neem bijvoorbeeld

Kipfilet of kalkoen, magere kwark, biefstuk, magere jonge kaas zoals Hüttenkase of mozzarella, eieren, garnalen, peulvruchten, tofu of tempeh.

Hoe weet je of je genoeg eiwitten eet?

De Core Crusher app kun je koppelen met Myfitnesspal. Hier kun je precies zien hoe je dat moet doen: https://www.sitawillemse.nl/gebruiksaanwijzing-core-crusher-app/.

Myfitnesspal is een food-trackings programma via een gratis app. 

Wanneer je je voeding invoert, kun je p-recies zien of je genoeg eiwitten binnenkrijgt en dat eventueel aanpassen. 

Moet ik eiwit shakes nemen?

Ik ben persoonlijk een voorstander van onbewerkte voeding eten, en protein powder is enorm bewerkt. Ik zou er eerder voor kiezen om de eiwitten uit pure voeding te halen, zoals boven staat beschreven. Er zijn echter uitzonderingen:

-Als je anders echt niet aan je eiwit inname komt, bij kleine eters komt dit nog wel eens voor. Dan is zo’n shake heel makkelijk en snel gemaakt.

-Als je het heel lekker vindt . Als je er intens van geniet, zo’n shake, dan moet je het gewoon doen, maar let er wol op dat je verder een zoveel mogelijk onbewerkt voedingspatroon inneemt.

Wiol je graag eiwitshakes nemen? Check de ingredienten en de labels en vergelijk, of google even wat vergelijkingssites, zodat je weet waar de minste toevoegingen in zitten.

Heb je vragen? Ik hoor het graag van je!

Groeten van Sita

———————-

Many of you would like to lose weight or build muscle. Eating enough protein is extremely important and I wanted to pay some attention to this topic today.

What is protein?

Proteins are the building blocks of the body, they improve cell structure. They also provide muscle recovery.

Protein in animal food: meat, poultry, eggs, fish, shellfish, dairy.

Protein in vegetable food: legumes, grains, nuts & seeds, green leafy vegetables and mushrooms (I will devote a separate topic on vegetable proteins shortly)

How much protein do I need per day?

About 0.8 grams of protein per kg of body weight. If you train frequently, or vigorously, you need a little more.

Eat one serving about the size of your closed fist at a time.

Why can proteins help you lose weight?

Proteins slow down gastric emptying, they digest slowly and are therefore very saturating. So you are full for much longer if you eat protein, as opposed to carbohydrates, which digest quickly, after which you feel hungry again much faster. Are you someone who is always hungry? Then it can certainly help you to eat more protein.

Opt for lean protein sources

If you want to lose weight or maintain your bodyweight, it is important that you choose your proteins wisely. Take for example:

Chicken breast or turkey, low-fat cottage cheese, steak, low-fat cheese such as Cottage cheese or mozzarella, eggs, shrimps, legumes, tofu or tempeh.

How do you know if you are eating enough protein?

You can link the Core Crusher app with Myfitnesspal. With this link you can see exactly how to do that: https://www.sitawillemse.nl/core-crusher-app-manual/Myfitnesspal is a food tracking program via a free app.

When you enter your diet, you can see if you are getting enough protein and adjust it, if necessary.

Should you drink protein shakes?

I am personally in favor of eating whole foods, and protein powder is highly processed. I would rather choose to get proteins from pure foods, as described above. However, there are exceptions:

-For those who find it hard to reach their daily protein goal.  A protein shake is very quick to make.

-If you really like protein shakes, just enjoy them, but make sure that you eat an unprocessed diet as much as possible.

If you want to buy protein powder, check the ingredients and labels and compare, or google some comparison sites, so you know which kinds have the fewest additives.

Do you have questions? I’d like to hear it from you!

Greetings from Sita

Klungelen (English below)

Beginnen met trainen en gezond eten, het is iets wat veel mensen in januari willen gaan doen en ook in september, na een zomervakantie vol tapas en sangria ,zie ik de sportschool vollopen met nieuwe leden, die na een paar weken helemaal niet terugkeren. Waarom zetten ze niet door? Vaak is het een combianatie van weerzin, laksheid, of ze hebben een beetje resultaat behaald en vinden het wel goed zo. Die weerzin, daar wil ik het vandaag over hebben want dat kan vaak liggen aan dat velen te kritisch op zichzelf zijn, en dat kan heel ondermijnend werken.

Als je met iets nieuws begint is het idee enorm leuk en spannend. Je hebt een nieuw sport-pakje gekocht en wat gezonde recepten opgezocht. Yeah!

Maar dan komt het: je moet het gaan doen. En dat is niet altijd iets wat per sé leuk is, vooral niet als je omringd bent door hippe mensen die alles perfect doen en jij niet. 

Ik ging een keer naar hiphop dansen in een strak sportpakje. De hele zaal stond vol stoere meiden met baggy pants aan, die allemaal geweldig konden dansen en dat zo te zien al jaren deden. Ik ging de hele les rechtsaf en zij allemaal naar links. En toen zag ik ook nog, tegen het einde van de les,  dat ik een groot gat bij mijn billen in die strakke legging had! Hilarisch gewoon!

Beginnen aan iets nieuws betekent dat je het niet gewend bent, en niet in alles goed bent. En dan kost het veel moeite om door te zetten en te accepteren dat je niet in alles goed hoeft te zijn. Het vergt dus ook wat mildheid naar jezelf toe.

Je ziet het in mijn video’s; ook ik ben heus niet overal heel goed in. Er waren tijden dat ik video’s opnam en dat ik geklungel er uit knipte want ik schaamde me er voor dat mensen mijn geklungel zouden zien. Maar tegenwoordig laat ik het er gewoon in staan. Sterker nog: ik krijg zelfs mails en berichten van mensen die het juist leuk vinden dat ik niet alles perfect doe, daardoor voelen ze zich prettig bij mijn workouts blijkbaar. Wie had dat gedacht? 😉 

Ik ben mijn hele leven enorm perfectionistisch geweest, ik leed aan een eetstoornis en was obsessief bezig met perfect zijn en me gedragen hoe ik dacht dat het moest.

Gelukkig heb ik hier tegenwoordig veel minder last van, want als gevolg van dat perfectionisme ging ik ook heel veel dingen uit de weg uit angst het verkeerd te doen. Dit maakt je leven dus helemaal niet leuk, als je de hele dag last hebt van zelf kritiek.

Waarom wil ik dit met jou delen? Omdat ik je wil uitnodigen om dingen die je niet goed kan in de sportschool of met je training gewoon te proberen, ook al bak je er niet zo veel van!

Wat maakt het uit? Gewoon doen en moet jij eens kijken als je het 88 keer doet zie je ineens bij de 89-e keer verbetering!

En daar groei je van, ga lekker klooien, klungelen en spelen!

Zie het als een spelletje! En ja je hebt wel eens dat je iemand ziet kijken, laat maar kijken. Dit is jouw proces. Probeer van het moment te genieten. Je gaat een oefening doen die je moeilijk vindt. Geef jezelf even de gelegenheid om te wennen en ga het niet uit de weg. Niemand kan alles perfect in het begin, ook die stoere hiphop chicks uit die les niet, zij zijn ook ergens begonnen. 

Heel veel trainingsplezier van mij gewenst en ik hoor graag van jou waar jij zo mee zit te klooien, wellicht heb ik nog wel een tip voor je!

Groeten van Sita

—————————————-

Muddling around

Starting to train and eating healthy is something many people want to do in January and also in September, after a summer vacation full of tapas and sangria, I see the gym filling up with new members, who don’t return at all after a few weeks. Why don’t they persist? Often it is a combination of aversion or they have achieved a little result and are not bothered anymore. I want to adress this aversion today, because it can often be due to the fact that many are too critical of themselves, and that can be very undermining.

When you start something new, the idea is really fun and exciting. You bought a new sports outfit and looked up some healthy recipes online to try out. Yeah!

But then: you have to do it. And that’s not always something exciting, especially when you’re surrounded by hip people who do everything perfectly and you don’t.

I once went to hip-hop dancing in a tight sports suit. The whole room was full of cool girls in baggy pants, who all danced amazingly and apparently were doing that for years. Throughout the lesson I went right and they all went left. And then I noticed, towards the end of class, that I had a big hole near my bottom in those tight leggings! Hilarious!

Starting something new means that you are not used to it, and you do not excell at everything. And then it takes a lot of effort to persevere and to accept that you don’t have to be good at everything. So it also takes some mildness towards yourself.

You can see it in my videos; I’m not very good at everything either. There were times when I recorded videos and cut muddling out because I was ashamed that people would see it. Nowadays I just leave it there. In fact, I receive emails and messages from people who like the fact that I don’t do everything perfectly, which apparently makes them feel comfortable with my workouts. Who would have thought that? 😉

I’ve been a super perfectionist all my life, I suffered from an eating disorder and was obsessed with being perfect and acting the way I thought I should.

Fortunately, I have less of a problem with this these days, because as a result of that perfectionism I avoided many things out of fear of doing it wrong. Perfectionism does not make your life fun at all, if you suffer from self-criticism all day long.

Why do I want to share this with you? Because I want to invite you to try things that you can’t do well in the gym or with your training at home, even if you suck at this!

What does it matter? Just do it and you’ll see; if you do it 88 times you suddenly see improvement at the 89th time!

And you grow from that, go messing around, fiddling and playing!

Think of it as a game! And yes, you sometimes see someone watching, let it go. This is your process. Try to enjoy the moment. You are going to do an exercise that you find difficult. Give yourself some time to get used to it and don’t shy away from it. Nobody can do everything perfectly in the beginning, not even those tough hip-hop chicks from that class, they had to learn those moves as well.

I wish you lots of fun in your training and I would love to hear from you, what are you struggeling with, maybe I have a tip for you!

Greetings from Sita